Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2017/2018
Schooltijden 2017-2018
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 779 )   

Wie zit in de MR?
De medezeggenschapsraad van de Sint Jozefschool bestaat uit 6 personen: Bas Vis, Moique van der Meer en Mireille Cijs (namens de ouders) en Elvira Kresse, Lisette Hallewas en Ageeth Bodegraven (namen ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 12-11-2017 16:48:00)

( 527 )   

Komende MR-vergadering
De eerstkomende vergadering van de MR zal plaatsvinden op: woensdag 15 november 2017 De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de lerarenkamer van de Sint Jozefschool. Wilt u langskomen, ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 30-10-2017 12:49:08)

( 9 )   

Samenwerkingsverband passenderwijs
De Sint Jozefschool hoort bij het samenwerkingsverband (SWV) Passenderwijs. Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), een medezeggenschapsraad waarin in ouders en leerkrachten v ....meer >>

Informatie / Passend Onderwijs / ( update: 30-10-2017 08:27:43)