Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2018/2019
Schooltijden 2018-2019
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
Brief aan ouders over AVG
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 676 )   

Komende MR-vergadering
De eerstkomende vergadering en teven de laatste van dit schooljaar 2018/2019 van de MR zal plaatsvinden op: ?? De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de lerarenkamer van de Sint Jozefs ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 28-10-2018 22:19:34)

( 20 )   

Activiteitenplan MR 2018-2019
Hierbij het activiteitenplan van de MR betreffende het schooljaar 2018-2019. ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 28-10-2018 22:15:56)

( 16 )   

Jaarverslag MR 2017-2018
Hierbij het jaarverslag van de MR betreft schooljaar 2017-2018. ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 28-10-2018 22:14:41)