Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2018/2019
Schooltijden 2018-2019
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
Antoniusmailing
Brief aan ouders over AVG
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 693 )   

Komende MR-vergadering
De eerstkomende vergadering van de MR zal plaatsvinden op: Donderdag 24 januari 2019 De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de lerarenkamer van de Sint Jozefschool. Wilt u langskomen, ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 12-12-2018 20:54:30)

( 6 )   

Notulen MR Vergadering 14 november 2018
Hierbij de notulen van de MR vergadering van 14 november 2018. ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 12-12-2018 16:49:01)

( 870 )   

Werkdagen lerarenteam 2018/2019
Overzicht van de werkdagen van het team van de Sint Jozefschool: Groep 1 en 2: Maandag, dinsdag, woensdag juffrouw Birgit (lokaal 3) Groep 1 en 2: donderdag en vrijdagochtend juffrouw Ageeth (lokaal ....meer >>

Informatie / / ( update: 12-12-2018 16:46:50)