Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2017/2018
Schooltijden 2017-2018
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 60 )   

Notulen 12 oktober 2017
In dit verslag vindt u de belangrijkste punten terug die besproken zijn in de overlegvergadering van de directie en de Medezeggenschapsraad van de Sint Jozefschool. ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 28-1-2018 21:24:05)

( 41 )   

Notulen 19 december 2017
In dit verslag vindt u de belangrijkste punten terug die besproken zijn in de overlegvergadering van de directie en de Medezeggenschapsraad van de Sint Jozefschool. ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 28-1-2018 21:22:48)

( 48 )   

Notulen MR-vergadering 15 november 2017
....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 28-1-2018 21:19:41)