Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2018/2019
Schooltijden 2018-2019
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
Antoniusmailing
Bestuursleden
Brief aan ouders over AVG
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 9045 )   

Vakantierooster
Hier het rooster voor komend schooljaar 2018/2019 Herfstvakantie : ma. 22 oktober 2018 t/m vr. 26 oktober 2018 Kerstvakantie : vr. 24 december 2018 t/m vr. 04 januari 2019 Krokusvakantie : ma. 25 feb ....meer >>

Informatie / / ( update: 14-2-2019 07:37:41)

( 34 )   

Bestuursleden
Hierbij een overzicht van de bestuursleden Stichting KPO Antonius Martin van den Berg (voorzitter) martin@buoparaplu.nl Egbert de Groot edegroot@gmail.com Julia Heidstra j.a.heidstra@gmail.com Jon ....meer >>

Informatie / / ( update: 10-2-2019 14:12:23)

( 1621 )   

Wie zit in de OV?
Zodat u weet wie u mag aanspreken van de Oudervereniging, zetten wij even de namen van de leden op een rij. De OV (tijdens schooljaar 2018-2019) bestaat uit: Kim van de Heuvel, moeder van Tom (inmid ....meer >>

Informatie / OV -Oudervereniging / ( update: 3-2-2019 22:17:02)