Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2018/2019
Schooltijden 2018-2019
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
Brief aan ouders over AVG
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 1442 )   

Wie zit in de OV?
Zodat u weet wie u mag aanspreken van de Oudervereniging, zetten wij even de namen van de leden op een rij. De OV (tijdens schooljaar 2018-2019) bestaat uit: Kim van de Heuvel, moeder van Tom (inmi ....meer >>

Informatie / OV -Oudervereniging / ( update: 19-8-2018 16:04:49)

( 462 )   

Inschrijving TSO schooljaar 2018-2019
....meer >>

Informatie / TSO Tussen Schoolse Opvang / ( update: 19-8-2018 15:13:06)

( 2703 )   

Schooltijden 2018-2019
schooltijden 2018-2019 De schooltijden met ingang van het komende schooljaar zijn daarmee als onderstaand. Maandag, dinsdag, donderdag ochtend: 8.45 uur - 12.00 uur middag: 13.15 uur - 15.30 uur Woe ....meer >>

Informatie / / ( update: 13-8-2018 22:41:32)