Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2017/2018
Schooltijden 2017-2018
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 9 )   

Notulen 6 maart 2018
....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 14-5-2018 08:31:09)

( 4 )   

Notulen 22 januari 2018
....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 14-5-2018 08:28:08)

( 605 )   

Komende MR-vergadering
De eerstkomende vergadering van de MR zal plaatsvinden op: Dinsdag 5 juni 2018 De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de lerarenkamer van de Sint Jozefschool. Wilt u langskomen, of hee ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 14-5-2018 08:26:29)