Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2018/2019
Schooltijden 2018-2019
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
Antoniusmailing
Bestuursleden
Brief aan ouders over AVG
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 1912 )   

Wie zit in de OV?
Zodat u weet wie u mag aanspreken van de Oudervereniging, zetten wij even de namen van de leden op een rij. De OV (tijdens schooljaar 2018-2019) bestaat uit: Kim van de Heuvel, moeder van Tom (inmid ....meer >>

Informatie / OV -Oudervereniging / ( update: 17-4-2019 12:19:17)

( 846 )   

Komende MR-vergadering
De eerstkomende vergadering van de MR zal plaatsvinden op: Dinsdag 16 april 2019 De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de lerarenkamer van de Sint Jozefschool. Wilt u langskomen, of h ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 11-3-2019 15:09:37)

( 54 )   

MR Notulen 24 januari 2019
Hierbij vindt u de MR notulen van de vergadering die op 24 januari 2019 heeft plaatsgevonden. ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 11-3-2019 15:01:36)