Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2017/2018
Schooltijden 2017-2018
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
Brief aan ouders over AVG
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 630 )   

Komende MR-vergadering
De eerstkomende vergadering en teven de laatste van dit schooljaar 2017/2018 van de MR zal plaatsvinden op: Donderdag 5 juli 2018 De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de lerarenkamer ....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / ( update: 19-6-2018 16:45:45)

( 19 )   

Notulen 29 mei 2018
....meer >>

Informatie / GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad / GMR Notulen ( update: 19-6-2018 16:44:03)

( 11 )   

Notulen 18 april 2018
....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 19-6-2018 16:42:45)