Informatie
Aanmeldformulier St Jozefschool
Werkdagen lerarenteam 2017/2018
Schooltijden 2017-2018
Gymnastiek en Sport
Jeugdbladen
Vakantierooster
Verlofaanvraag formulier
+Passend Onderwijs
+Interne Begeleiding (I.B.)
+TSO Tussen Schoolse Opvang
+OV -Oudervereniging
+MR -Medezeggenschapsraad
+GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
+Speciale adressen
+Bestrijding hoofdluis
+Medisch handelen
+Protocollen

Informatie / Laatste updates

( 516 )   

Werkdagen lerarenteam 2017/2018
Overzicht van de werkdagen van het team van de Sint Jozefschool: Groep 1 en 2: Maandag, dinsdag, woensdag juffrouw Fiet Groep 1 en 2: donderdag en vrijdagochtend juffrouw Birgit Groep 2 en 3: maan ....meer >>

Informatie / / ( update: 14-1-2018 22:39:31)

( 14 )   

Notule GMR-vergadering 12 december 2017
Hierbij een samenvatting van de GMR-vergadering gehouden op 12 december 2017. ....meer >>

Informatie / GMR -Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad / GMR Notulen ( update: 28-12-2017 17:15:42)

( 17 )   

Notule MR-vergadering 15 november 2017
....meer >>

Informatie / MR -Medezeggenschapsraad / MR Notulen ( update: 28-12-2017 17:06:36)