Laatste algemene Nieuws
Nieuwsbrief 09 2 april 2019
Nieuwsbrief 08 maandag 25 maart 2019
Nieuwsbrief 4 en dankbrief juf Corrie
Nieuwsbrief 6 maandag 11 maart 2019
Overige toevoegingen
Wie zit in de OV?
Komende MR-vergadering
MR Notulen 24 januari 2019
Vakantierooster

Welkom op de website van
de Sint Jozefschool

In de maanden april/mei willen wij nogmaals een aantal ochtenden de school openstellen voor toekomstige ouders en leerlingen. De data zijn:

Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Dinsdag 22 april
Maandag 13 mei


Wij ontvangen belangstellende dan graag om 9.30 uur en geven informatie over de school. Dan volgt er een rondleiding door leerlingen uit groep 8 en is er daarna nog gelegenheid voor het stellen van vragen.

Hopelijk tot dan!!
Op dit moment is deze website onvolledig. De informatie is wel up to date, maar er wordt momenteel aan een nieuwe website gewerkt.