Juli   2019
Ma 1
Di 2 Oud papier Eindgesprekken voor de ouders van de groepen 1 t/m 5
Wo 3
Do 4 MR bijeenkomst 20.00 uur
Vr 5 Groepen 1 en 2 vrij
Za 6
Zo 7
Ma 8
Di 9 DIRO op de Antoniusschool
Wo 10
Do 11 Teambijeenkomst 16.00 uur-17.30 uur
Vr 12
Za 13
Zo 14
Ma 15
Di 16 Afscheid groep 8
Wo 17
Do 18
Vr 19 Start van de Zomervakantie Informail nummer 12
Za 20
Zo 21
Ma 22 Zomervakantie
Di 23 Zomervakantie
Wo 24 Zomervakantie
Do 25 Zomervakantie
Vr 26 Zomervakantie
Za 27
Zo 28
Ma 29 Zomervakantie
Di 30 Zomervakantie Oud papier
Wo 31 Zomervakantie